Verksamhet

Electro Engineering arbetar med alla typer av installationsprojekteringar från bostäder till avancerade industrianläggningar, och har specialistkunskaper inom tung kraftförsörjning, elmiljö, belysning, KNX, brandlarm, säkerhet, datanät, allmän tele och AV-teknik.

Våra tjänster omfattar:

  • Utredningar inom elområdet t.ex elmiljö frågor, behovsanalyser eller kostnadsbedömningar.
  • Programhandlingar för tidiga skeden
  • Upphandlingar av entreprenader
  • Kontrollantskap
  • Systemhandlingar, genomarbetade lösningar förankrade hos kund.
  • Bygghandlingar/Förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenör.