Medialokaler

TV 4 TV4
Vasakronans ( fd. AP- Fastigheters) stora ombyggnad för TV4 inom gamla Philipshusets lågdel har resulterade i ett TV-hus med senaste digitala teknik för en modern TV-station. Anläggningen innehåller studios, kontrollrum och redigeringsrum för den direkta TV-produktionen samt kontor och serviceytor. Vi var med och projekterade hela huset då TV4 flyttade in och har sedan dess projekterat ombyggnader i huset.