Landskap

Zetas Zetas Butik- och Orangeri
Här har utförts en om- och tillbyggnad för en ny växtbutik som skall hålla öppet året runt.
Larsbergs Torg Larsbergs Torg Lidingö
Här har vi planerat ny belysning m.m. för upprustning av torgytor och vägar åt Lidingö Kommun.