Kulturbyggnader

Bro Hof Bro Hof
Projektering av slottet som byggts om till klubbhus med restaurang, relax, konferens- och festlokaler. Projektet innehöll även 2 st golfbanor, infrastruktur och byggnader på området.
Kvarteret Skravelberget Mindre 12-13 Kvarteret Skravelberget Mindre 12-13
Husen är byggda 1903 och ligger belägna på de fina adresserna Hamngatan 2 / Birger Jarlsgatan 1-5. Här har vi projekterat för varsam ombyggnad för hyresgäster plan 1-5 tillsammans med bl.a. antikvarie.
Nordiska museet Nordiska museet
Ombyggnad för bibliotek och kontor. Byggnaden är statligt byggnadsminne, ägs och förvaltas av Stiftelsen Nordiska Museet.
Luma Luma
Inom Lumaområdet i Hammarby sjöstad pågår renovering och hyresgästanpassningar för kontorslokaler som ägs och förvaltas av Fabege. Luma är en byggnad med anrik historia. Den byggdes som en lampfabrik på 30-talet och exteriören har sedan dess K-märkts då Luma anses vara en av funktionalismens viktigaste byggnader i Stockholm.