Industri /Lab

 

Sickla Front, lab/kontor Sickla Front, lab/kontor
På uppdrag åt Atrium Ljungberg har vi fått förtroendet att projektera fastighetsinstallationer. Husets totalyta är ca 13 300 m², projekteras i 3D och miljöklassas enligt internationella klassificeringssystemet BREEAM.
Telefonplan, Tellusområdet Telefonplan, Tellusområdet
Här har vi tidigare genom åren projekterat ett flertal industrilokaler.
DNEX-tryckeriet DNEX-tryckeriet
Vi har projekterat för ny tryckpress i befintlig presshall och tillhörande lokaler. Projektet innefattade även tung kraftförsörjning med nya högspänningsmatningar, transformatorer och ställverk.