Äldreboende

Flottiljen Flottiljen
Framtidens äldreboende i Barkarbystaden. 50 lägenheter för äldreboende och en restaurang för allmänheten samt 10 lägenheter för korttidsboende.