Kvalitet och miljö

På Electro Engineering AB finns ett genomarbetat system för kvalitetssäkring. Kvalitetssystemet bygger på grundinställningen att göra rätt från början. Genom att definiera förutsättningarna och dokumentera dessa, säkerställes att uppdragsgivaren erhåller en god projekteringskvalitet. Vårt system ansluter till ISO 9001 och vi har flerårig erfarenhet från projekt med certifierade uppdragsgivare där vi arbetar med projektspecifika kvalitetsplaner och rutiner enligt denna kvalitetsstandard. Inom vår verksamhet verkar vi utifrån den miljöpolicy som antagits av bransch- organisationen, Arkitekt och Ingenjörsföretagen. Den checklista för Miljöanpassad projektering som framtagits nyttjas i vårt projekteringsarbete.

Personalen utbildas kontinuerligt i miljöfrågor.

Vi strävar kontinuerligt efter att integrera kretsloppstänkande i vår verksamhet och så långt som möjligt – ekonomiskt, tekniskt och socialt – välja arbetssätt, metoder, system, och material som medverkar till att hushålla med naturens resurser, möjliggöra kretslopp och skapa miljöanpassade lösningar.

Våra projekt har gett oss erfarenhet av att arbeta med LEED, Green Building, Bream och Miljöbyggnad.