Kompetens

Vi  erbjuder er vårt kunnande inom:

– Elmiljö frågor
– Kraftförsörjningsanläggningar
– KNX  eller andra belysning/styrning och larminsamlingssystem
– Belysning
– Datakommunikationsnät
– Inbrottslarm och passersystem
– Brandlarmsystem
– Program- och systemkalkyler

Vi anpassar resurserna efter projektens behov för att säkerställa att rätt kompetens används.
Vårt kunnande och engagemang är en garanti för ett lyckat projekt.

 

Verktyg

Vi jobbar med de senaste programmen för beräkningar och rit teknik för att kunna möta den växande efterfrågan av 3D och BIM projektering.