Företaget

Affärsidé

Electro Engineering skall erbjuda rådgivning och projektering,till byggprojektansvariga inom företag och organisationer, som resulterar i väl fungerande elsystem anpassade till bekymmersfri produktion och förvaltning.

Våra kunder skall uppleva oss som unika och nytänkande genom mycket hög:

  • kompetens grundat på erfarenhet och modern teknik
  • kvalitet, servicegrad och leveranssäkerhet

 

Finalist - Årets Företagare i Stockholm Stad 2013Electro Engineering AB var en av fem utvalda till årets företagare 2013.
Juryns motivering lyder:
Satsning på kompetens och personaltrivsel har lett till stor framgång när det gäller rådgivning och projektering av elsystem inom alla områden. Företaget har vuxit från 8 till 28 anställda med god lönsamhet. De har lyckats med konststycket att attrahera unga medarbetare inom bristyrket – elingenjörer.