Bostäder

Nacka Strand No4 Nacka Strand No4
Ombyggnad av kontorsfastighet till ca 210 lägenheter.
Beställare: Oscar Properties
Kvarteret Modet Kvarteret Modet
Nybyggnad av radhus i Bagarmossen.
Beställare: Byggnadsfirma Erik Wallin
Larsberg Larsberg, Lidingö
Nybyggnation och upprustning av 1200st lägenheter.
Beställare: John Mattson Fastighets
Nobellberget, Sickla

På Sickla Industriväg växer en ny stadsdel fram som på ett naturligt sätt ska koppla samman Sickla med Hammarby Sjöstad. Här planerar Atrium Ljungberg ca 500 bostadsrätter, kommersiella lokaler, förskola och platser för möten och aktiviteter. Projektet sträcker sig från hösten 2018 till 2023 beroende på marknadens efterfrågan.

I första etappen utförs nyproduktion av 68st bostadsrätter, parkeringsgarage.

Ombyggnad av 2st K-märkta fastigheter Panncentralen och Formalinfabriken som byggs om till ett dagis och en kontorsfastighet. Nya gångstråk samt restauranger och lokaler.

Yta:
70 000 m²

Beställare:
Atrium Ljungberg AB

Electro Engineering projekterar:
El- och teleinstallationer